Alternate Text
جدیدترین مقالات
در حال حاضر، حدود 25 درصد کارکنان یاردهای کشتی سازی جهان مشغول انجام تعمیرات کشتی ها هستند. بهنگــــــام ســـازی کشتی های موجود با توجه به تصویب مقررات جدید مربوط به ایمنی (Safety) و محیط زیست دریایی (Environmental Issues) باعث شده است که تبدیل کشتی های موجود (Conversion)، فعـــــالیت های ســـــــودآورتـــــری از ساخت کشتی را نصیب صاحبان صنایع تعمیر و ساخت کشتی جهان کند.
۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
ارتباط توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی؛
تحقیق حاضر در قالب رویکرد اکولوژیک، رابطه توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی را تبیین کرده است. این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و همبستگی است. نسبت بین وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی (کمتر از 10 متری ساحل) به وسعت کشور، شاخص تبیینی توپوگرافی ساحلی است و نسبت بین جمعیت ساکن در منطقه ساحلی به جمعیت کل کشور، شاخص تبیینی جمعیت ساحلی است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که ضریب همبستگی متغیر توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی برابر با 0/812 است. نتایج نشان میدهد که رابطه معنیداری بین توپوگرافی منطقه ساحلی و میزان پراکنش جمعیت انسانی در ساحل وجود دارد. در ادامه مقاله، فرصت ها و تهدیدهای حاصل از استقرار جمعیت در منطقه ساحلی مورد تحلیل قرار گر فته است.
۱۷:۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
جدیدترین گزارش ها
مهندسان ناظر ناوگان ملی از تجربه حضور در یاردهای کشتی سازی آسیا سخن می گویند:
چین و کره جنوبی برای ورود به عرصه ساخت کشتی از تعمیرات و ساخت کشتی های کوچک شروع کرده اند و در حال حاضر به مرحله ای رسیده اند که کمتر کشوری می تواند با آنها برابری کند. مهندسان ناظر ناوگان ملی که سال ها با حضور در یاردهای کشتی سازی چین و کره جنوبی تجربه اندوخته اند، میگویند که صنعت ساخت کشتی باید همان راهی را انتخاب کند که کشورهای مطرح آسیایی برگزیدند. این کارشناسان خبره را که می توان به روزترین افراد در زمینه ساخت کشتی نامید، آنان معتقدند مدیریت زمان و دانش، برنامه ریزی، تعیین هدف، ارتباط نیروی انسانی متخصص با دانشگاه ها و مدیریت واحد پروژه باعث شده است این کشورها با همت بلند مدیران خود به این مرحله از ساخت کشتی برسند. در این میزگرد مهنـدسان حمید اخلاصمند، محمدحسین طالعزاری، محمد حسن زاده، رهام مفیدی، عبدالنــاصر نیازی، احمد شامانیان، سیدپیام سکاکی، انوش منصورغنایی و فرهاد واحدیان حضور داشتند که صحبت های آنان از نظرتان می گذرد.
۱۱:۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
چالش محدودیت مقدار سولفور سوخت برای مالکان کشتی ها؛
سازمان جهانی دریانوردی به منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست در سال 1997 قوانین درجه اول(Tier1) خود را معرفی کرد و در سال 2008 اصلاحیه قوانین مربوط به آلودگی درجه 2 و 3 (Tier 2 & Tier 3) را به عنوان الحاقیه ذکر نمود
۸:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
جدیدترین گفت و گوها
مشاور در امور فنی و عملیات شرکت ملی نفتکش ایران در گفت وگو با پیام دریا:
شرکت ملی نفتکش ایران برحسب وظیفه، واگذاری تعمیرات شناورهای خود را به مجموعه‎های داخلی شروع کرده است. این در حالی است که در گذشته چنین امکاناتی را کمتر در اختیار داشتیم ولی هماکنون احساس می‎شود افرادی را داریم که می‎توانند مدیریت صنایع دریایی، کشتی‎سازی و البته تعمیرات را بر عهده بگیرند. به طورکلی مجموعه‎های تعمیرات داخلی هنوز از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نیستند اما باید به آنها فرصتی برای توسعه و تجهیز داد و در امر بازاریابی با آنها همراهی کرد. مهندس علی منصورزاده مشاور مدیرعامل در امور فنی و عملیات شرکت ملی نفتکش ایران در گفتوگو با پیامدریا ضمن اشاره به این مطلب دیدگاه خود را درباره صنعت تعمیر و ساخت کشتی در کشور تشریح کرد، متن این گفتوگو از نظرتان میگذرد.
۹:۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در گفت وگو با پیام دریا:
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با هدف ساخت و تعمیر کشتی در سال 1347 فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی زمینه فعالیت را در بخش صنایع فراساحل گسترش داد که در حال حاضر از امکانات تعمیر و ساخت کشتی همچنین تجهیزات دریایی در بوشهر و مازندران برخوردار است. مهندس محمدرحیم دهقانی مدیرعامل این شرکت در گفت وگو با پیام دریا به تشریح فعالیت های این شرکت پرداخت که از نظرتان می گذرد.
۱۳:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
آمار مراجعات
  مهمان :   1
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   7
  دیروز :   22
  کل مراجعات :   1071