Alternate Text
MAN

تبلیغات 

MAN
گزارش ویژه
فعالیت شبانه‌روزی بنادر کشور در دوران کرونا؛
صنعت حمل‌و‌نقل دریایی جهان بزرگ‌ترین صنعت بین‌المللی در جهان است که بیش از 5/2 میلیون نفر در آن مشغول به کار هستند. حمل‌و‌نقل دریایی به دلیل تأثیرگذاری آن بر قیمت تمام شدۀ حمل کالا، در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جایگاه بالایی دارد و با توجه به فضای کاملاً رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است.
جدیدترین مقالات
به بهانة پنجاه و چهارمین سال تأسیس کشتیرانی؛
مسیرهای دریایی و فرصتهای نوین تجارت دریایی در شمالگان؛
صنعت کشتیرانی به عنوان محور اصلی تجارت جهانی در مقایسه با دیگر بخشهای حملونقل، از تغییرات زیستی، اقلیمی و اقتصادی تأثیرپذیرتر است. در پی تغییرات اقلیمی دهههای اخیر، کاهش مساحت پوشش یخی و ذوب مداوم یخسارها و یخچالهای شمالگان؛ ویژگیهای مورفولوژی، جغرافیای فیزیکی، جغرافیای ساحلی، جغرافیای زیستی، اقیانوسشناسی و هیدرولوژی این منطقه نیز در حال دگرگونی است. بهتبع آن، رویکرد نوینی را نسبت به این منطقه در میان قدرتهای منطقهای و جهانی شاهد هستیم. از سویی، پدیدار شدن آبراههای جدید در شمالگان، باعث شده تا اقلیمشناسان، محققان علوم دریایی، اقتصاددانها و دریانوردان فرصتهای جدید اقتصادی را از منظر امکان تجارت دریایی بین آمریکای شمالی، اروپا، شرق دور و اوراسیای شمالی از طریق مسیرهای قطبی مورد مطالعه قرار دهند.
جدیدترین گفت و گوها
کاپیتان داود تفتی در گفت‌گو با پیام‌دریا اعلام کرد:
کشتیرانی دریای خزر چندی پس از فروپاشی شوروی آغاز به کار کرد تا در وضعیت نوین دریای خزر نسبت به حمل‌و‌نقل تجاری بین کشورهایی که اکنون از دو به پنج کشور افزایش یافته بودند، اقدام کند.
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در گفت‌وگو با پیام‌دریا اعلام کرد؛
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با سابقه‌ای درخشان، تاکنون دریانوردان زیادی را تربیت کرده و به جامعۀ دریایی تحویل داده است. این دانشگاه درحال‌حاضر با استفاده از 174 استاد بیش از 3000 نفر دانشجو را به روش آنلاین آموزش می‌دهد. دکتر منصور کیانی‌مقدم رئیس این دانشگاه در گفت‌وگو با پیام‌دریا با تشریح وضعیت فعلی آموزش، به مشکلات موجود نیز اشاره می‌کند.
جستار در متون
پیشینۀ ساخت لنج‌های چوبی به ایران باستان بر می‌گردد. این حرفه به‌نام ایران در همۀ دنیا شهرۀ عام‌وخاص است و در سازمان یونسکو نیز به‌نام ایران به ثبت رسیده است.

آخرین شماره

برای مشاهده مطالب کلیک کنید

nashrie

دیدگاه