Alternate Text
گفت و گوها
درگفتوگو با مدیرعامل انجمن بازاریابی بندر هامبورگ مطرح شد؛
بازاریابی دیجیتال نقش برجسته و متمایزی را در دنیای تجارت و همچنین زنجیره عرضه برعهده دارد. امروزه، عملکرد بازار به لطف دیجیتالی شدن بهبود چشمگیری را به ارمغان آورده است. اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که اگرچه دیجیتالی شدن با مزیت‌های فراوانی همراه است، اما در عین حال خطرات و ریسک‌های بالقوه‌ای را با خود یدک می‌کشد....
محمد عیقرلو دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران در گفتوگو با پیام دریا اعلام کرد:
لجستیک آن طور که در لغتنامه‌ها بیان می‌شود پشتیبانی رزم است اما در دنیای نوین که هر «کلمه « ای کارکرد ویژه و منحصربه‌فردی را پیدا می کند، مفهوم لجستیک نیز بسیط‌تر و مهمتر شده است. لجستیک و زنجیره تأمین در حمل‌ونقل به بیانی ایجاد یک ساختار به هم تنیده برای نیل به ایجاد بهره‌وری و تخفیف در زمان است تا هرچه سریعتر کالا ایجاد شده و به مقصد برسد. ...
مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیاهرمز در گفت وگو با پیام دریا:
مهندس جمشید حاجی زاده با توجه به حضور چندساله در شرکت صدرا با مسائل و مشکلات ساخت و تعمیر کشتی به خوبی آشناست. وی که در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیاهرمز فعالیت می کند، معتقد است اگر پروژه ای در زمینه ساخت یا تعمیر به نتیجه دلخواه نرسیده با معضل مدیریت پروژه مواجه بوده است چرا که از دانش مدیریت پروژه به نحو احسن استفاده نشده است. این گفت وگو از نظرتان می گذرد.
مشاور در امور فنی و عملیات شرکت ملی نفتکش ایران در گفت وگو با پیام دریا:
شرکت ملی نفتکش ایران برحسب وظیفه، واگذاری تعمیرات شناورهای خود را به مجموعه‎های داخلی شروع کرده است. این در حالی است که در گذشته چنین امکاناتی را کمتر در اختیار داشتیم ولی هماکنون احساس می‎شود افرادی را داریم که می‎توانند مدیریت صنایع دریایی، کشتی‎سازی و البته تعمیرات را بر عهده بگیرند. به طورکلی مجموعه‎های تعمیرات داخلی هنوز از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نیستند اما باید به آنها فرصتی برای توسعه و تجهیز داد و در امر بازاریابی با آنها همراهی کرد. مهندس علی منصورزاده مشاور مدیرعامل در امور فنی و عملیات شرکت ملی نفتکش ایران در گفتوگو با پیامدریا ضمن اشاره به این مطلب دیدگاه خود را درباره صنعت تعمیر و ساخت کشتی در کشور تشریح کرد، متن این گفتوگو از نظرتان میگذرد.
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در گفت وگو با پیام دریا:
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با هدف ساخت و تعمیر کشتی در سال 1347 فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی زمینه فعالیت را در بخش صنایع فراساحل گسترش داد که در حال حاضر از امکانات تعمیر و ساخت کشتی همچنین تجهیزات دریایی در بوشهر و مازندران برخوردار است. مهندس محمدرحیم دهقانی مدیرعامل این شرکت در گفت وگو با پیام دریا به تشریح فعالیت های این شرکت پرداخت که از نظرتان می گذرد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران:
1