Alternate Text
گزارش ها
بررسی جایگاه لجستیک و زنجیره تأمین کالا در ایران و جهان؛
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین کالا که امروزه در همه کشورها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است شبکه‌ای از فعالیت‌های تجاری و ارتباطات را در بر می‌گیرد که برای یکپارچه‌سازی مدیریت جریان انتقال کالا تلاش می‌کند. در واقع خلق ارزش‌افزوده در صدر فعالیت‌های مربوط به آن است....
بررسی جایگاه لجستیک و زنجیره تأمین کالا در ایران و جهان؛
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین کالا که امروزه در همه کشورها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است شبکه ای از فعالیت‌های تجاری و ارتباطات را در بر می‌گیرد که برای یکپارچه سازی مدیریت جریان انتقال کالا تلاش می‌کند. در واقع خلق ارزش‌افزوده در صدر فعالیت‌های مربوط به آن است. واژه لجستیک ریشه یونانی دارد و کاربرد نظامی آن ارجحتر است. در یک تعریف کلی به جابه جایی جنگ‌افزار، مهمات و جیره غذایی از یک مکان به مکانی دیگر به خصوص خط مقدم اطلاق می شود. ...
مهندسان ناظر ناوگان ملی از تجربه حضور در یاردهای کشتی سازی آسیا سخن می گویند:
چین و کره جنوبی برای ورود به عرصه ساخت کشتی از تعمیرات و ساخت کشتی های کوچک شروع کرده اند و در حال حاضر به مرحله ای رسیده اند که کمتر کشوری می تواند با آنها برابری کند. مهندسان ناظر ناوگان ملی که سال ها با حضور در یاردهای کشتی سازی چین و کره جنوبی تجربه اندوخته اند، میگویند که صنعت ساخت کشتی باید همان راهی را انتخاب کند که کشورهای مطرح آسیایی برگزیدند. این کارشناسان خبره را که می توان به روزترین افراد در زمینه ساخت کشتی نامید، آنان معتقدند مدیریت زمان و دانش، برنامه ریزی، تعیین هدف، ارتباط نیروی انسانی متخصص با دانشگاه ها و مدیریت واحد پروژه باعث شده است این کشورها با همت بلند مدیران خود به این مرحله از ساخت کشتی برسند. در این میزگرد مهنـدسان حمید اخلاصمند، محمدحسین طالعزاری، محمد حسن زاده، رهام مفیدی، عبدالنــاصر نیازی، احمد شامانیان، سیدپیام سکاکی، انوش منصورغنایی و فرهاد واحدیان حضور داشتند که صحبت های آنان از نظرتان می گذرد.
چالش محدودیت مقدار سولفور سوخت برای مالکان کشتی ها؛
سازمان جهانی دریانوردی به منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست در سال 1997 قوانین درجه اول(Tier1) خود را معرفی کرد و در سال 2008 اصلاحیه قوانین مربوط به آلودگی درجه 2 و 3 (Tier 2 & Tier 3) را به عنوان الحاقیه ذکر نمود
کره جنوبی چگونه گوی سبقت را از رقبا ربود؛
تعمیرکار یا کشتی سازی شویم؟
بررسی راز موفقیت کشتیسازیهای چین و ژاپن؛
1