Alternate Text
آرشیو مقالات
راهکارهای توسعه سواحل گردشگری در ایران کدامند؟
امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت، به‌مثابه پدیدۀ پویای جهانی و اجتماعی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. پدیده‌ای که با سازوکاری درهم‌ تنیده و پنهان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد و به همین دلیل تأثیرات کاملاً متفاوتی را بر جوامع انسانی بر جای می‌گذارد، به همین دلیل که شناخت دقیق و تحلیل علمی این پدیده می‌تواند چارچوب‌های مطمئنی برای برنامه‌ریزی صنعت گردشگری فراهم آورد. مطابق نظر سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری بزرگ‌ترین صنعت فعال در جهان است.
لجستیک تجاری یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی ایران است؛
کشور ایران از دیرباز به مهد بازرگانی و تجارت منطقه و آسیا شهره بوده است. این شهرت نه فقط به علت کسب‌وکار مردم ایران‌زمین به تجارت بلکه به دلیل شرایط جغرافیایی و ارتباطی این سرزمین نیز بوده است....
لجستیک و زنجیره تأمین از دیدگاه مدیرکل امور لجستیک و حمل ونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی؛
به نظر می رسد توقف در تعاریف از لجستیک و زنجیره تأمین نباید خیلی طولانی شود چرا که اصولاً لجستیک حتی در ایران پدیده جدیدی نیست. مگر در بازار سنتی ایران اصول لجستیک رعایت نمی شده؟ لااقل کسانی که در بازارهای سنتی ایران فعالیت داشته اند می دانند به نظر می رسد توقف در تعاریف از لجستیک و زنجیره تأمین نباید خیلی طولانی شود ....
معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی برای استقرار نظام بهینه لجستیک در کشور 5 راهبرد را دنبال می‌کند؛
لجستیک نه فقط پشتیبان کسبوکار است، بلکه با توسعه خدمات آن به طرف های سوم، چهارم و پنجم در دنیا، به نوعی به پیشران کسب وکار تبدیل شده است. در دنیای امروز مراکز لجستیک نه تنها حلقه اتصال شیوه های مختلف حمل ونقل و محل تجمیع و بهبود اقتصاد مقیاس در عملیات حمل ونقل کالا هستند، بلکه به سکویی برای ارائه خدمات ارزش افزوده لجستیک از قبیل بیمه، خدمات مالی، کنترل کیفیت، بسته بندی، دسته بندی کالا و مراکز ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کالاهای خام تبدیل شده اند....
مهندس محمد سوری مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفتکش ایران:
کشور ما برای ساخت کشتی مناسب نیست به همین دلیل از گردونه بازار عقب می ماند. هم اکنون کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد، فنلاند، ایتالیا و دانمارک که در دورهای از زمان شروع کننده ساخت کشتی بودند به تدریج از ساخت کشتی کنار کشیدند و اکنون فقط کشتی های خاصی را می سازند.
چه کشورهایی در تعمیر و ساخت کشتی حرف اول را میزنند؟
حدود 790 یارد تعمیرات و ساخت کشتی در اقصی نقاط جهان فعالیت میکنند که از این میان 196 یارد در منطقه شرق، شمال شرق و جنوب شرقی اقیانوس آرام قرار دارند و کشور چین با بیش از 65 یارد، بیشترین تعداد را در این منطقه به خود اختصاص داده است. در اروپا نیز حدود 290 داک یارد وجود دارد که مهمترین آنها در کشورهای آلمان، نروژ، هلند، پرتقال، لهستان و انگلیس است. در منطقه آمریکا و کــانادا نیز 103 یارد تعمیراتی وجود دارد کـه شاخصترین آنها در فلوریدا، نیویورک، نیوجرسی، مکزیک، ونکوور و کوبک میباشند. در منطقه خاورمیانه هم 24 یارد وجود دارد که بیشترین آنها در دبی و پس از آن قطر عمان، بحرین، عربستان و ایران فعال هستند.
در حال حاضر، حدود 25 درصد کارکنان یاردهای کشتی سازی جهان مشغول انجام تعمیرات کشتی ها هستند. بهنگــــــام ســـازی کشتی های موجود با توجه به تصویب مقررات جدید مربوط به ایمنی (Safety) و محیط زیست دریایی (Environmental Issues) باعث شده است که تبدیل کشتی های موجود (Conversion)، فعـــــالیت های ســـــــودآورتـــــری از ساخت کشتی را نصیب صاحبان صنایع تعمیر و ساخت کشتی جهان کند.
ارتباط توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی؛
تحقیق حاضر در قالب رویکرد اکولوژیک، رابطه توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی را تبیین کرده است. این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و همبستگی است. نسبت بین وسعت منطقه کم ارتفاع ساحلی (کمتر از 10 متری ساحل) به وسعت کشور، شاخص تبیینی توپوگرافی ساحلی است و نسبت بین جمعیت ساکن در منطقه ساحلی به جمعیت کل کشور، شاخص تبیینی جمعیت ساحلی است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که ضریب همبستگی متغیر توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی برابر با 0/812 است. نتایج نشان میدهد که رابطه معنیداری بین توپوگرافی منطقه ساحلی و میزان پراکنش جمعیت انسانی در ساحل وجود دارد. در ادامه مقاله، فرصت ها و تهدیدهای حاصل از استقرار جمعیت در منطقه ساحلی مورد تحلیل قرار گر فته است.
گفتاری درباره اینترنت رویدادها؛
123