Alternate Text
MAN

تبلیغات شماره 257

MAN

قاب کوچک

MAN height=
گزارش ویژه
میزگرد فنّاوری هوشمندسازی با نگاهی به حمل‌ونقل دریایی در ایران و جهان؛
فنّاوریهای هوشمند تأثیر شگرف خود را روز به روز، لحظهای و آنی بر ابعاد زندگی بشر در اقصی نقاط جهان میگذارد. امروزه وجود فنّاوریهایی که به سرعت رشد میکنند روز به روز افراد کرة زمین را از دورترین نقطه به هم نزدیک میکند، گویی تصورات مارشال مکلوهان دانشمند و نظریهپرداز علوم ارتباطات که در دهة 1960 برای 50 سال آینده در زمینة دستیابی بشر به یک دهکدة جهانی ((Global Village پیشبینی کرده بود، جامة عمل پوشیده است.
جدیدترین مقالات
اهمیت فناوری اطلاعات در صنعت حمل‌ونقل دریایی؛
صنعت حملونقل دریایی مسئول حمل و انتقال بیش از 90 درصد از کالاهایی است که در اقصی نقاط جهان جابهجا میشوند. این صنعت به مثابة خونی است جاری در رگهای اقتصاد دنیا و بدون آن تجارت بینقارهای تقریباً غیرممکن خواهد بود.
مطابق با بررسی‌های انجام شده در سطح بین‌الملل، وقوع و تشدید رکود در صنعت حمل‌ونقل دریایی که موجب پیدایش مشکلات اخیر در این صنعت شده است در نتیجه چند عامل متعدد است که در حوزۀ حمل‌ونقل کانتینری به شکل رقابت شدید دیده می‌شود.
جدیدترین گفت و گوها
درحـــــالحاضـــر فنّاوری اطلاعات تنها یک عــلم نیست بلکه همة صنعت است و تــاکنون هیچ صنعتی نتــوانسته خود را از آن مستثنی بداند. هر صنعتی برای پیشرفت باید شاخهای از فناوری اطلاعات را در خود جای دهد.
کاپیتان امید مختاری در گفت‌وگو با پیام‌دریا؛
زندگی در کنار دریا جرقۀ اولیۀ انتخاب حرفۀ دریانوردی را در وجود بسیاری از دریانوردان زده است. از جملۀ آنها کاپیتان امید مختاری است که در شهر آبادان به‌دنیا آمده، با حال و هوای دریا بزرگ شده و عاقبت حرفۀ دریانوردی را به‌عنوان گزینۀ اول کنکور سراسری انتخاب کرده است و درحال‌حاضر 18 سال سابقۀ فرماندهی کشتی‌های ناوگان را در کارنامۀ خود دارد. از انتخاب نام فرزندش به‌عنوان آرتمیس بیشتر می‌توان به علاقۀ او نسبت به دریا پی‌برد.
جستار در متون
ناصرخسرو و قبادیانی از بزرگان قرن پنجم هجری و از بزرگترین شاعران و نویسندگان و حکیمان دوران اسلامی است.
پرورش آبزیان در دوران کهن
از دیدگاه اساطیری، نخستین کسى که به پرورش ماهى در “میانگاه خاک” به بیان امروزى کشــت آبورزى (Aquaculture )روى آورد، جمشــید پیشــدادى بود. وى نخست با “پرداختن آبى میان خاک” استخرى ساخته و سپس در “آب پاک” به پرورش ماهى پرداخــت.
به بهانۀ انتخاب شعار «توانمندی زنان در جامعه دریایی» از سوی IMO؛
تاریخ دریانوردی جهان دلاوران و دریادلان زیادی را در دامان خویش پرورش داده که نام و یاد آنان در همیشۀ تاریخ جاری و ساری است.

آخرین شماره

برای مشاهده مطالب کلیک کنید

nashrie

ayam
دیدگاه
تبــادل اطلاعـــــــــات با پیــــــــــدایش اینترنت، در پهنة جهان به سرعت و با دقت امکانپذیر شده است. از طرف دیگر توسعة رایانه و تلفنهای هــــــــوشمند، دستـــــــرسی فیزیکی ارزان کاربران به فضای اینترنت را در سراسر دنیا میسر کرده است.
در عصــــر حاضر هوشمصنـــوعی را مــــیتــــوان بزرگترین ابزار در دست بشر برای ارتقاء و گسترش هر نوع خدمتی دانست. قابلیتهای پیشرفتة هوشمصنوعی مزایای بسیاری را در دگرگونی سازمانها بهارمغان آورده است که یکی از این حوزهها، حوزة فروش کالا و خدمات است.
کاربرد اصطلاح ناوبری الکترونیکی به سال 2006 بـــرمیگردد، زمــانی کـه سازمان جهانی دریانوردی مصمم شد یک استراتژی مناسب و یکپارچه برای کمک به تقویت و رسیدگی به امور کشتی و ایمنی آن تدوین کند بهطوریکه هم ابزارهای موجود آن زمان و هم ابزارهای مدرن پیشرو را دربر گیرد.