Alternate Text
اینجا محل تبلیغ شماست
مقالات مرتبط
۱۳۹۹/۰۲/۰۹    ۱۲:۴۷ کد خبر:990209078983
آبادان در سفرنامه ناصرخسرو

آبادان در سفرنامه ناصرخسرو

ناصرخسرو و قبادیانی از بزرگان قرن پنجم هجری و از بزرگترین شاعران و نویسندگان و حکیمان دوران اسلامی است.

آثار گرانقدر او حکایتگر عمق بینش، توانایی شگرف و تسلط بی چون و چرای او بر موضوعهای مختلف است. سفرنامه شرح ماجرای سفر ناصرخسرو است که از ششم جمادی الاخر سال 437هجری قمری آغاز شده و تا بیست و ششم جمادی الاخر سال 444هجری قمری پایان می یابد.یکی از مناطقی که ناصرخسرو در طول سفر خود در راه بازگشت به بلخ از آنجا عبور کرده است آبادان است. ظاهراً ناصرخسرو از بصره و با زورق به آبادان آمده است.هفدهم در کشتی بزرگ، نشستیم و خلقی بسیار از جوانب که آن کشتی را میدیدند دعا میکردند. به آبادان رسیدیم و مردم از کشتی بیرون شدند.آبادان بر کنار دریا نهاده است چون جزیرهای که شط آنجا دو شاخ شده است، چنانکه از هیچ جانب به آبادان نتوان شد الا به آب گذر کنند و جانب جنوبی آبادان خود دریای محیط است که چون مد میباشد تا دیوار آبادان آب بگیرد و چون جزر شود کمتر از دو فرسنگ دور شود. گروهی از آبادان حصیر خریدند و گروهی چیزی خوردنی خریدند».یکی از ویژگیهای عمده ای که ناصرخسرو برای منطقه آبادان ذکر
میکند وجود خشاب (چراغ دریایی) در دریای نزدیک آبادان است.این ویژگی صرفا برای این ناحیه آمده و در هیچ جای دیگر از آن ذکر نشده است. خشاب چارچوب بزرگی بوده است که از چوب ساج می ساختند و به شکل مربع در آب بنا میکردند. قاعده آن وسیعتر وسر آن تنگتر بوده و به اندازه 40گز از آب دریا بالاتر می آمده است.بر سر آن چهار طاقی یا گنبد درست میکردند و درون آن فانوس بر می افروختند تا هنگام شب کشتی ها را هدایت کند.

 

نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران